OSB is de Brugse afdeling van de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs, kort weg UBA. Wij zijn een vereniging van mensen, met één gemeenschappelijke interesse, de techniek van de radiocommunicatie. Onze statuten leggen duidelijk vast dat het radioamateurisme een technische hobby is en geen communicatie hobby, zoals CB. Alle radioamateurs hebben een radioamateursvergunning, die je verkrijgt na het afleggen van een examen bij het BIPT.


Het radioamateurisme is erkend door de International Telecommunications Union (de ITU is een afdeling van de Verenigde Naties die instaat voor de verdeling van het radiospectrum en die alle procedures met betrekking tot telecommunicatie vastlegt) en wordt erkend als een DIENST (net zoals de land-mobiele dienst, de maritieme dienst, enz…), dit wegens de vele bijdragen en diensten die het radioamateurisme gedurende bijna één eeuw aan de gemeenschap heeft gebracht.
 

OSB organiseert voorbereidende opleidingen voor het examen radioamateur:
Er zijn twee niveaus van examen die de deur openen naar het radioamateurisme:
 

  • Het examen basisvergunning is, mits inzet, op een voor IEDEREEN haalbaar niveau en geeft een beperkte toegang tot het radioamateurisme. Deze vergunning is een instapvergunning voor de hobby. Op regelmatige basis organiseert OSB opleidingen  "basis vergunning" die het mogelijk maken om het radioamateurisme te beoefenen. De cursus basisvergunning bestaat uit een lessenreeks van 6 modules van 3 uur, waarin de basis van het radioamateurisme wordt aangeleerd. Basis elektriciteit, zenders en ontvangers, antennetechniek en transmissielijnen, wetgeving en veiligheid komen in de opleiding aanbod. Afsluitend wordt er een praktisch examen afgenomen, de aspirant-radioamateur verkrijgt hierdoor een certificaat die hem toegang geeft tot het examen basisvergunning bij het BIPT.
  • Het HAREC examen, voor dit examen ligt de lat hoger. Dit vereist een grondige kennis van de radiotechniek en wetgeving. Aangezien dit over een groter pakket leerstof gaat, organiseren we deze opleiding samen met omliggende radioamateurverenigingen. De looptijd van deze opleiding is ongeveer 1jaar. Ondanks de hoge moeilijkheidsgraad slagen we er bijna altijd in om iedereen te laten slagen voor dit examen.
    Voor beide opleidingen zijn cursuspakketten beschikbaar .
    Meer info nodig? Neem contact op met ons.
     

Wekelijkse vergaderingen :
Wekelijks vergaderen de leden op vrijdag vanaf 19:30 in ons lokaal, gelegen aan de Lodewijk Coiseaukaai 31 8000 Brugge. Hier wordt op een losse manier informatie en opgedane ervaringen bij experimenten uitgewisseld. Iedereen met interesse in radiocommunicatie is van harte welkom.
Niet-leden melden zich bij de shackverantwoordelijke van die dag aan, hij of zij laat je dan kennis maken met de vele facetten van onze hobby en maakt je wegwijs in de vereniging.
Elke eerste zondag van de maand is het clublokaal eveneens open van 9:30 tot 12:30.


Voordrachten en Demo's :
De wereld van telecommuncatie is steeds in ontwikkeling en evolueert razendsnel. Radioamateurs staan steeds mee aan de wieg van nieuwe ontwikkelingen op communicatie gebied. Daarom organiseert OSB regelmatig voordrachten over deze nieuwe ontwikkelingen in de diverse facetten van onze hobby. Voordrachten kan je terug vinden op onze -kalender- of worden aangekondigd in onze nieuwsbrief.